Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 1060

Już po raz piąty Pierwsza Stolica Polski zaprasza na Królewski Festiwal Artystyczny, który składać się będzie z wielu wydarzeń przygotowanych od początku czerwca aż do końca sierpnia. Rozciągnięcie w czasie imprez i przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i sportowych pozwoli uatrakcyjnić ofertę turystyczną Miasta Królów, ale i ożywić miasto w okresie letnim.

6 stanów skupienia Kultury 

Podstawowym założeniem KFA jest formuła tzw. „6 stanów skupienia Kultury” czyli prezentowania artystycznego oblicza Pierwszej Stolicy poprzez Film, Literaturę, Teatr, Fotografię, Muzykę oraz Sztuki Plastyczne. W czasie V edycji KFA na gnieźnian i gości przyjezdnych czekają zatem koncerty, wystawy, spektakle, akcje artystyczne, happeningi, spotkania literackie oraz pokazy filmowe!

Wśród wydarzeń tegorocznej edycji wymienić warto:

1. Festiwal Kultury Hip-Hop „Weekend Leniwych Kotów”

Jest to impreza, prezentująca w atrakcyjny i multimedialny sposób różne formy aktywności artystycznej w ramach kultury hip-hop: muzykę, taniec, graffiti i śpiew (melorecytację) ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych z Wielkopolską.

Weekend Leniwych Kotów to impreza wymyślona przez Sergiusza Krysiaka, założyciela stowarzyszenia "G:15", które zajmuje się promocją kultury hip-hop w Gnieźnie. Pierwsza edycja miała miejsca w 2014 roku. Program imprezy wypełniają co roku warsztaty i występy taneczne, pokazy DJ, grafitti, mini koncerty. Impreza jest zaprzyjaźniona z odbywającym się w tym czasie Międzynarodowym Turniejem Koszykówki (MTK).

Tegoroczna edycja została zaplanowana w terminie 1-3 lipca 2016 r. Wstępny program przedstawiony przez G:15: PIĄTEK (otwarcie festiwalu happeningiem na Rynku razem z MTK), SOBOTA (warsztaty DJ, Beat-Box, taneczne w MOK; After Party); NIEDZIELA (Pięciobój Hip-Hop: Rap, Taniec, Djing, Grafitti, Wiedza). 

2. Gnieźnieńskie Spotkania Teatralne „Bez kurtyny”

Impreza polegać będzie na zaproszeniu do Gniezna wybranego zespołu teatralnego i powierzenie mu misji przygotowania kilkudniowego programu działań teatralnych inspirowanych dziedzictwem kulturowym i historią Gniezna.

Gnieźnieńskie Spotkania Teatralne powstały w roku 2015 - w założeniu jest to mini festiwal teatralny o dość oryginalnej formule zakładającej zapraszanie do Gniezna zawsze 1 zespołu teatralnego, którego zadaniem będzie przygotowanie i zrealizowanie programu wydarzeń teatralnych: spektakli, warsztatów, happeningów. Wydarzenie ma charakter bardzo spontaniczny, a jego program właściwie powstaje w pierwszych 2 dniach pobytu zespołu w Gnieźnie. Ta formuła się sprawdziła - w zeszłym roku szlak przetarł legendarny Teatr Krzyk z Maszewa kierowany przez Marka Kościółko i Karola Barckiego. W tym roku osoby te będą pełniły funkcję tzw. ekspertów i wybrały już zespół, który w Gnieźnie mógł wystąpić: Teatr aDversum kierowany przez Marcina Pławskiego.

Tegoroczna edycja została zaplanowana w terminie 2-5 sierpnia 2016 r. (wtorek - piątek). Eksperci i zespół teatralny odwiedzą jednak Gniezno wcześniej (maj - czerwiec) na krótki rekonesans i proponują wcześniej szczegółowy program wydarzenia.

3. Festiwal Grajków Ulicznych „Po drodze”

Festiwal Grajków Ulicznych "Po drodze" to koncepcja bazująca na następującej formule: - od piątku do soboty w przestrzeni miejskiej Gniezna odbywają się mini-koncerty zaproszonych grajków ulicznych z całej Polski. Wieczorami na Małej Scenie na Rynku odbywają się wspólne koncerty. Sam pomysł to nawiązanie do średniowiecznej tradycji wędrownych bardów i trubadurów i prezentujący twórczość współczesnych muzyków, którzy wybrali ulice jako naturalną przestrzeń kontaktu z publicznością; podczas festiwalu odbywa się szereg małych koncertów i spontanicznych jam session w przestrzeni miejskiej Gniezna.

Tegoroczna edycja została zaplanowana w terminie19-21 sierpnia (piątek - niedziela) 2016 r. 

4. Projekt fotograficzny „Gnieźnianie AD 2016”

Projekt "Gnieźnianie AD" zrodził się  w 2011 roku jako przedsięwzięcie z jednej strony animujące ruch fotografików gnieźnieńskich, a z drugiej dokumentujących życie Miasta i jego Mieszkańców. Od początku uformowała się silna grupa, do której zgłosili się nagradzani i szanowani w świecie wielkopolskiej fotografii Mistrzowie. Projekt każdego roku ma swój motyw przewodni i kończy się wystawą plenerową na Rynku.

Projekt polega na wykonaniu serii fotografii mieszkańców Gniezna wg wybranego wcześniej klucza-tematu przez  gnieźnieńskich fotografików.

Temat tegoroczny to "Przemiana", nawiązujący do idei chrztu jako "przejścia" jednego stanu w drugi, nowego życia. Wernisaż odbędzie się  na Rynku 26 sierpnia 2016 roku, a sama wystawa potrwa do 9 września 2016 roku.

5. Koncert podsumowujący projekt „Tom Bishop”

Projekt "Tom Bishop" to autorski pomysł Aleksandra Schmidta na uczczenie rocznicy wydania powieści "Don Kichot" M. de Cervantesa. Aleksander  Schmidt sam napisał muzykę oraz scenariusz filmu, który powstaje i opowiada historię współczesnego "Don Kichota" czyli "Toma Bishopa". Do jej wykonania scenicznego Aleksander Schmidt zaprosi kilku muzyków, którzy z nim współpracują i z którymi dokonał jej rejestracji na potrzeby filmu. 

Projekt ten rozpoczął swoją realizację w zeszłym roku projektem edukacyjnym. Na ten rok przewidziano realizację filmu (premiera na jesieni).

Projekt stara się odpowiedzieć na pytanie o aktualność postawy hiszpańskiego rycerza wobec wyzwań i dylematów współczesnego świata, także w kontekście konfrontacji wielokulturowych i światopoglądowych odbiorców kultury.

Koncert został zaplanowany na piątek 10 czerwca 2016 r. na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie. 

6. Gnieźnieński Plener Artystyczny

Pomysł Gnieźnieńskiego Pleneru Artystycznego zrodził się w roku 2015 Zrealizowany z pomocą Elżbiety Binkowskiej cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku poszerzony będzie o nowe formy wypowiedzi. Impreza polegać będzie na spotkaniu w Gnieźnie wielkopolskich artystów (szczególnie sztuk plastycznych) i wspólną realizacją przedsięwzięć artystycznych z dziećmi i młodzieżą. 

Zrealizowanych zostanie kilka plenerów artystyczne poświęconych konkretnych form wypowiedzi w wybrane weekendy (osobno) z udziałem dzieci i młodzieży (formuła otwarta).