Podstawowym celem festiwalu jest promocja dziedzictwa kulturowego Pierwszej Stolicy Polski. Genezą imprezy jest inicjatywa „Miasto Trzech Kultur” realizowana przez Miasto Gniezno od 2012 roku i skupiona na wielokulturowej przeszłości naszego miasta. 

Najważniejsze wydarzenia II edycji festiwalu:

  1. Premiera widowiska teatralnego zrealizowana przez wybrany wielkopolski teatr niezależny i poświęconego dziejom Gniezna, ze szczególną uwagą zwróconą na aspekty wielokulturowej współpracy Żydów, Niemców i Polaków. 
  2. Spotkania autorskie i panele dyskusyjne z historykami, regionalistami i pasjonatami historii ziemi gnieźnieńskiej.
  3. Koncert muzyki żydowskiej, którego program zostanie przygotowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. 
    Koncert jest przewidziany na sobotę, 20 listopada (MOK, sala widowiskowa). 
  4. Warsztaty z gwary gnieźnieńskiej „Blubrajmy na Fyrtlu”, Jeden ze stałych punktów festiwalu FYRTEL.
  5. Warsztaty edukacyjne z rekonstrukcji i restaurowania starodruków realizowane w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie oraz we współpracy z Archiwum Państwowym w Gnieźnie
  6. Projekt artystyczny „Multi ja” realizowany jako poszukiwanie sposobów wyrażanie swojego stosunku do obcych kultur i narodowości przez środki artystyczne, jak plastyka, taniec, śpiew. Odbiorcami zajęć będą dzieci i młodzież, ze szczególną uwagą zwróconą na osoby niesłyszące i niewidome.

To będzie pierwsza edycja tego projektu.