Sekcja brydża sportowego

W zajęciach sekcji brydża sportowego uczestniczą dorośli znający zasady tej gry bez względu na stopień zaawansowania i umiejętności.

W ramach zajęć rozgrywane są turnieje brydża sportowego (porównawczego).

W czasie jednego spotkania rozgrywa się 18 do 22 rozdań.

Na spotkaniach tych również analizujemy wyniki, sposoby licytacji i rozgrywki.

Wszystkich chętnych zapraszamy
w środy i piątki

godz. 10.00 – 14.00
budynek OFICYNA ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)

Instruktor: Andrzej Przybylski

Wyniki:

15.01.2020

08.01.2020